Göteborgs Salongsorkester, Hagakyrkan, Stumfilmsmusik okt 2019

Göteborgs Salongsorkester Nordstan dec 2018 med Glenn Kjellberg

Göteborgs Salongsorkester i Vellore, Indien feb 2017

Göteborgs Salongsorkester, Nordstan med dansare från Tangohuset mars 2016

Vi spelar tillsammans med Lasse Lönndal. Filmen är över 2 timmar lång så om du vill se våra inslag så finns dom på: 32.00 och 1.05,45 och 1.53,05 samt 2.00,50. I programmet finns också violinisten Linda Lampenius som spelar 5,42

och 1.19,44